Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της SECFOR συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών και στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η SECFOR εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του διεθνές προτύπου EN ISO 9001:2008 και δεσμεύεται για την τήρηση και διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας εκφράζει τη βούληση και δέσμευση της SECFOR για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Στο πλαίσιο του Συστήματος αυτού η επιχείρηση  χρησιμοποιεί προσωπικό άρτια καταρτισμένο, σύγχρονο εξοπλισμό, προϊόντα υψηλής ποιότητας,  ενώ παράλληλα εφαρμόζει με συνέπεια το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργίας της.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Διοίκηση της SECFOR είναι:

  • η καλύτερη δυνατή και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ώστε να εξασφαλίζεται η μακροχρόνια συνεργασία.
  • η παροχή υπηρεσιών πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη.
  • η εξάλειψη των απειλών και η διατήρηση της ασφάλειας 24 ώρες το 24ωρο.
  • η στελέχωση της, με άρτια καταρτισμένο προσωπικό και η εξασφάλιση της διατήρησης του υψηλού γνωστικού επιπέδου τους.
  • η πλαισίωσης της με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας με την εγγύηση κορυφαίων εταιριών στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας.
  • η συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας και η διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές της και το προσωπικό της.
  • η αποτελεσματική εφαρμογή, η ανασκόπηση και η συνεχής βελτίωση του Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

 «… ο δικός σας αξιόπιστος εταίρος ασφάλειας» είναι η βασική αρχή της φιλοσοφίας μας και σημαίνει ότι:

Θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, να τους δίνουμε άμεσα λύσεις σε τεχνικά θέματα, να υλοποιούμε ακόμα και τις πιο πολύπλοκες ανάγκες ασφαλείας, να τους ενημερώνουμε για τις νέες τεχνολογίες και, μετρώντας τη γνώμη τους, να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι.

Επιδίωξή μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των πελατών μας δημιουργώντας μια εταιρία που θα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία θα είναι «…ο δικός σας αξιόπιστος εταίρος ασφάλειας».