Κοινωνικό Προφίλ

Η SECFOR, με ανεπτυγμένο το αίσθημα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι θετικά διακείμενη σε κάθε αίτημα υποστήριξης ή χορηγίας που μας απευθύνεται.

Από χορηγίες σε μεγάλες διοργανώσεις του Δήμου Ρόδου, στήριξη προγραμμάτων για ΜΚΟ, διεθνών φεστιβάλ κ.ο.κ. μέχρι ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού σε καίρια ζητήματα, όπως το AIDS, είμαστε κοντά σε κάθε καλή προσπάθεια και έτοιμοι να βοηθήσουμε με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.