Η SECFOR

Η SECFOR ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2007, με έδρα τη Ρόδο, έχοντας σαν πεδίο δράσης της ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Η επιχείρησή μας εξειδικεύεται στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους συστήματος ασφαλείας και θωρακισμένων ή μη χρηματοκιβωτίων, για την κάλυψη των αναγκών προστασίας της επιχείρησης, της περιουσίας ή της οικίας σας. Επιπλέον, με έμπειρο προσωπικό παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες φύλαξης χώρων και προσώπων προσαρμοσμένες στις ανάγκες κι ιδιαιτερότητες κάθε αποστολής που θα μας ανατεθεί.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε κορυφαίες υπηρεσίες και προϊόντα, βασισμένοι στην μεγάλη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία, για την κάλυψη κάθε ανάγκη της δικής σας ασφάλειας, εμπλουτίζοντας συνεχώς το πακέτο υπηρεσιών μας με εξειδικευμένες προτάσεις.